SẢN LƯỢNG ĐIỆN
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Ngày: 17/07/2017


   Trong quý II/2017, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 18,816 triệu kWh, bằng 145,63% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu là 21,446 tỉ đồng, bằng 113,95% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 13,00 tỉ đồng, đạt 106,00% kế hoạch năm, bằng 116,5% so với cùng kỳ năm 2016. 
 
   Sáu tháng đầu năm 2017, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 39,262 triệu kWh, đạt 76,28% kế hoạch năm, bằng 162,42% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu là 43,867 tỉ đồng, đạt 72,93% kế hoạch năm, bằng 127,98% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 26,63 tỉ đồng, đạt 84,72% kế hoạch năm, bằng 130,69% so với cùng kỳ năm 2016. 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN