THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB chi trả cổ tức đợt 1 năm 2024

Ngày: 03/05/2024

                                        Kính gửi : Qúy vị cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

    Ngày 02/05/2024, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra Quyết định số 10/2024/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024. Nay Công ty trân trọng thông báo về việc  tạm ứng cổ tức như sau: 

      Chi tiết xem file đính kèm

( DHP )
TIN LIÊN QUAN