GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
  HỒ SƠ DOANH NGHIỆP
Giới thiệu về Công Ty CP Thủy Điện Định Bình

Ngày: 13/04/2014

 

1. Tên và Địa chỉ :               CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
                                 (DINH BINH HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY)

 

Trụ sở chính: 28 - 30 Đường Điện Biên Phủ, phường Quang Trung, thành Phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 84 - 256 - 3946878 - 2211705
Fax: 84 - 526 - 3946877
Email:
toandinhbinh@gmail.com
Website:
http://www.thuydiendinhbinh.vn
Mã số thuế: 4100541602
Vốn điều lệ: 82.300.000.000,00 đồng (Tám mươi hai tỷ ba trăm triệu đồng chẵn)
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

* Cổ đông sáng lập :     - Công ty điện lực 3
                                        - Công ty cổ phần xây dựng 47
                                        - Công ty TNHH Đại Hoàng Hà

2. Ngành nghề kinh doanh :   - Đầu tư & xây dựng các dự án thủy điện;
                                                  - Sản xuất và kinh doanh điện.
                                                  - Tư vấn, xây lắp công trình điện đến 22KV.
                                                  - Xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, đường dây
                                              và trạm biến thế đến 22KV; các công trình dân dụng, công nghiệp.

 
Xem tiếp 
  KỶ YẾU 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
  THÔNG TIN VỀ HĐQT
  THÔNG TIN VỀ BKS
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Ngày: 02/11/2017

 Ngày 1/11/2017, Ban kiểm soát Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã họp và tiến hành bầu trưởng ban nhiệm kỳ 2013-2017 thay cho bà Nguyễn Phương Dung được miễn nhiệm theo Nghị quyết số 11/2017/NQQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 29/10/2017. Cuộc họp đã kết thúc với việc bầu bà Nguyễn Thị Nam Phương vào vị trí Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 1/11/2017.

Xem chi tiết:

dhp.vn/page/admin/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/userfiles/BB bầu BKS(1).pdf

 

 
Xem tiếp 
TDB: MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM NGƯỜI NỘI BỘ

Ngày: 31/10/2017

 Căn cứ Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 29/10/2017 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình, chúng tôi trân trọng công bố:

- Miễn nhiệm người nội bộ: ông Hồ Ngàn Chi - UV HĐQT

- Miễn nhiệm người nội bộ: bà Nguyễn Phương Dung - Trưởng ban kiểm soát

- Bổ nhiệm người nội bộ: ông Lê Nam Hải - UV HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017.

Xem chi tiết:

NQ 11/2017/NQ- HĐQT ngày 29/10/2017

Bản cung cấp thông tin 

 

 
Xem tiếp 
Thông báo của Ban kiểm soát

Ngày: 09/05/2016

   Ngày 04/05/2016, Ban kiểm soát CTCP thủy điện Định Bình đã họp và tiến hành bầu thay thế chức vụ Trưởng Ban kiểm soát. Chi tiết xem file đính kèm.

Biên bản họp Ban kiểm soát

Xem tiếp