THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC

Ngày: 03/08/2021

   Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

     Ngày 02/08/2021, HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã ra Quyết định số 20/2021/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021. Nay,Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 như sau :

Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 

Ngày: 05/05/2021

                                                                                 THÔNG BÁO

 

     Trung tâm lưu ký chứng khoán nhà nước tại TB số 1530/TB-VSD  ngày 27/04/2021 đã thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt I/2021 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2021

- Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000đ)

- Thời gian chi trả : 28/05/2021

CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM

 
Xem tiếp 

Ngày: 22/04/2021

  Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

     Ngày 20/04/2021, HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã ra Quyết định số 11/2021/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021. Nay,Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 như sau :

Chi tiết xem file đính kèm

 
 
Xem tiếp 

Ngày: 25/01/2021

  Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

     Trung tâm lưu ký chứng khoán nhà nước tại TB số 126/TB-VSD  ngày 19/01/2021 đã thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt II/2020 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/01/2021

- Tỷ lệ thực hiện : 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200đ)

- Thời gian chi trả : 05/02/2021

CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM

Xem tiếp 

Ngày: 14/01/2021

   Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

     Ngày 13/01/2021, HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã ra Quyết định số 02/2021/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020. Nay,Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 như sau :

Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN