THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC

Ngày: 03/05/2024

                                        Kính gửi : Qúy vị cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

    Ngày 02/05/2024, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra Quyết định số 10/2024/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024. Nay Công ty trân trọng thông báo về việc  tạm ứng cổ tức như sau: 

      Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 

Ngày: 23/10/2023

                                          Kính gửi : Qúy vị cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

    Ngày 23/10/2023, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra Quyết định số 37/2023/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023. Nay Công ty trân trọng thông báo về việc  tạm ứng cổ tức như sau: 

      Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 

Ngày: 14/06/2023

                                         Kính gửi : Qúy vị cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

    Ngày 14/06/2023, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra Quyết định số 18/2023/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023. Nay Công ty trân trọng thông báo về việc  tạm ứng cổ tức như sau: 

      Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 

Ngày: 26/10/2022

    Kính gửi : Qúy vị cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

    Ngày 25/10/2022, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra Quyết định số 25/2022/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2022. Nay Công ty trân trọng thông báo về việc  tạm ứng cổ tức như sau:

Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 

Ngày: 21/08/2022

   Kính gửi : Qúy vị cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

    Ngày 19/08/2022, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra Quyết định số 23/2022/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022. Nay Công ty trân trọng thông báo về việc  tạm ứng cổ tức như sau:

Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN