THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC

Ngày: 05/05/2021

                                                                                 THÔNG BÁO

 

     Trung tâm lưu ký chứng khoán nhà nước tại TB số 1530/TB-VSD  ngày 27/04/2021 đã thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt I/2021 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2021

- Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000đ)

- Thời gian chi trả : 28/05/2021

CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM

 
Xem tiếp 

Ngày: 22/04/2021

  Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

     Ngày 20/04/2021, HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã ra Quyết định số 11/2021/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021. Nay,Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 như sau :

Chi tiết xem file đính kèm

 
 
Xem tiếp 

Ngày: 25/01/2021

  Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

     Trung tâm lưu ký chứng khoán nhà nước tại TB số 126/TB-VSD  ngày 19/01/2021 đã thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt II/2020 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/01/2021

- Tỷ lệ thực hiện : 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200đ)

- Thời gian chi trả : 05/02/2021

CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM

Xem tiếp 

Ngày: 14/01/2021

   Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

     Ngày 13/01/2021, HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã ra Quyết định số 02/2021/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020. Nay,Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 như sau :

Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 

Ngày: 26/07/2020

 Kính gửi : Qúy cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

      Trong tình hình về dịch Covid-19 và tạo thuận tiện cho quý cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, CTCP thủy điện Định Bình sẽ tăng cường chi trả cổ tức bằng chuyển khoản.

      Đề nghị quý cổ đông hiện còn nhận cổ tức bằng tiền mặt có nhu cầu nhận chuyển khoản thì hoàn thành mẫu Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản như file đính kèm và gửi về Công ty theo địa chỉ: 

                                    Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

                                    Lô 28-29-30 Điện Biên Phủ, phường Quang Trung, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
                                    Email: thuydiendinhbinh@gmail.com 

       Bấm vào đây để tải: Mẫu giấy đề nghị nhận tiền cổ tức bằng chuyển khoản 

 

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN