THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT I/2015

Ngày: 16/04/2015

  Căn cứ Quyết định HĐQT số 11/2015/QĐ-HĐQT ngày 07/5/2015, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 như sau:

           1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:         15,00 % ( 1.500 đồng/cổ phiếu). 
           2
.Thời gian tiến hành việc chi trả :           từ ngày 15/05/2015
           3. Hình thức chi trả:
             - Bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty
             - Bằng chuyển khoản đối với các cổ đông đã gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Nhận tại đơn vị công tác được ủy quyền    
            4. Các mẫu giấy đề nghị:
             - Giấy uỷ quyền nhận cổ tức              
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng CMND
      
* Quý Cổ đông trước đây đã có giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, nếu có thay đổi  thông tin thì gửi lại giấy để nghị.

 

( DHP )
TIN LIÊN QUAN