THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT II/2011

Ngày: 31/12/2011

                                                                                                 THÔNG BÁO
                                                                             V/v: Chi trả cổ tức đợt II năm 2011

          Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình
         Thực hiện Quyết định số 29/2011/QĐ-HĐQT ngày 26/12/2011 của HĐQT , Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt II năm 2011 bằng tiền như sau:
 
         1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:         8,0% (tương đương 800 đồng/cổ phiếu)
         2. Hình thức chi trả:
          - Nhận trực tiếp tại văn phòng Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình số 28 – 30 đường Điện Biên phủ, thành phố Quy Nhơn.             
      - hoặc qua chuyển khoản sau khi quý cổ đông đã gửi Giấy đề nghị nhận cổ tức theo các trường hợp sau:                      + Trường hợp cổ đông có tài khoản tại Ngân hàng bất kỳ
                              + Trường hợp cổ đông nhận bằng CMND/Hộ chiếu tại Ngân hàng đã thông báo.
     Ghi chú: thông tin trong Giấy đề nghị nhận cổ tức trùng với thông tin trong GCNSHCP.

        3.  Ngày chốt danh sách chi trả: 16h ngày 31/12/2011
        4.  Ngày thực hiện chi trả: từ 8h ngày 16/1/2012.

        Cổ đông là cá nhân nhận cổ tức trực tiếp bằng tiền mặt mang theo: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (GCNSHCP); Giấy uỷ quyền nhận cổ tức (GUYNCT) được xác nhận của địa phương (nếu là người được uỷ quyền); Giấy tờ tuỳ thân ghi trên GCNSHCP hoặc GUYNCT. 

       Trân trọng thông báo!
                                                                                                                                            GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                                                     TRẦN XUÂN TOÀN

( DHP )
TIN LIÊN QUAN