THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021

Ngày: 05/01/2022

                              Kính gửi : Qúy vị cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

       Ngày 05/01/2022, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra Quyết định số 01/2022/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cồ tức đợt 3 năm 2021. Nay, Công ty trân trọng thông báo về việc tạm ứng cổ tức như sau :

 Chi tiết xem file đính kèm

 

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN