THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 (mới)

Ngày: 25/01/2021

  Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

     Trung tâm lưu ký chứng khoán nhà nước tại TB số 126/TB-VSD  ngày 19/01/2021 đã thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt II/2020 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/01/2021

- Tỷ lệ thực hiện : 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200đ)

- Thời gian chi trả : 05/02/2021

CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM

( DHP )
TIN LIÊN QUAN