THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019

Ngày: 15/10/2019

 Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

     Ngày 14/10/2019, HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã ra Nghị Quyết số 21/2019/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019. Nay,Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 như sau :

 

 

( DHP )
TIN LIÊN QUAN