THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB về ngày thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020

Ngày: 16/07/2020

 Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

  Trung tâm lưu ký chứng khoán nhà nước tại VB số 2386/TB-VSD  ngày 14/07/2020 thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt I/2020 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/07/2020

- Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000đ)

- Thời gian chi trả : 06/08/2020

Chi tiết xem file đính kèm

Mẫu giấy đề nghị nhận tiền cổ tức bằng chuyển khoản 

( DHP )
TIN LIÊN QUAN