THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB trả cổ tức đợt 2 năm 2013

Ngày: 15/01/2014

 Căn cứ Quyết định HĐQT số 01/2014/QĐ-HĐQT ngày 06/01/2014, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 như sau:

           1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:  bằng tiền mặt 10% (1.000 đồng/cổ phiếu).
           2. Thời điểm chốt danh sách chi trả :     16 h ngày 15/01/2014
           3.Thời gian tiến hành việc chi trả : từ ngày 21/01/2014
           4. Hình thức chi trả:
             - Bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty
            - Bằng chuyển khoản đối với các cổ đông đã gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản    
           5. Các mẫu giấy đề nghị:
             - Giấy uỷ quyền nhận cổ tức
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng CMND

           * Quý Cổ đông trước đây đã có giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, nếu có thay đổi  thông tin thì gửi lại giấy để nghị.
 

( DHP )
TIN LIÊN QUAN