THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 (mới)

Ngày: 05/05/2021

                                                                                 THÔNG BÁO

 

     Trung tâm lưu ký chứng khoán nhà nước tại TB số 1530/TB-VSD  ngày 27/04/2021 đã thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt I/2021 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2021

- Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000đ)

- Thời gian chi trả : 28/05/2021

CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN