THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB chi trả cổ tức đợt I/2016

Ngày: 19/04/2016

  Căn cứ Quyết định HĐQT số 07/2016/QĐ-HĐQT ngày 15/04/2016, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 như sau:

           1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:         12,00 % ( 1.200 đồng/cổ phiếu). 
           2
.Thời gian tiến hành việc chi trả :   từ 08 h 00 ngày 27/04/2016
           3. Hình thức chi trả:
             - Bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty
             - Bằng chuyển khoản đối với các cổ đông đã gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Nhận tại đơn vị công tác được ủy quyền    
            4. Các mẫu giấy đề nghị:
             - Giấy uỷ quyền nhận cổ tức              
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng CMND
      
* Quý Cổ đông trước đây đã có giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, nếu có thay đổi thông tin thì gửi lại giấy để nghị.

( DHP )
TIN LIÊN QUAN