THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB mới về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

Ngày: 19/04/2019

                                               Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

Căn cứ Quyết định số 12/2019/QĐ-HĐQT ngày 19/04/2018 của HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 như sau:

1. Cổ tức chi trả: 

 - Mức tạm ứng : 15% ( tương đương 1.500 đồng/ cổ phần);

 - Tổng giá trị chi trả : 12.345.000.000 đồng

 - Hình thức chi trả : tiền mặt

2. Thời gian thực hiện:

 - Ngày đăng ký cuối cùng :         20/05/2019;

 - Ngày thực hiện chi trả cổ tức : 28/05/2019.

3. Địa điểm thực hiện:

 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu nhận cổ tức từ Đơn vị thành viên lưu ký chứng khoán mà người sở hữu cổ phiếu đã lưu ký.

 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty hoặc Công ty sẽ chuyển vào tài khoản mà người sở hữu cổ phiếu đã đăng ký với Công ty.

( DHP )
TIN LIÊN QUAN