THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2009

Ngày: 02/01/2009

                                                                                                    THÔNG BÁO
                                                                                 V/v: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2009

         Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình
         Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 và Quyết định của HĐQT,  Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền như sau:
 
         1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:         13,07% (1.307 đồng/cổ phiếu). Gồm:
             - Phần còn lại sau tạm ứng của cổ tức năm 2008 (là 12%):     3,07%
             - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009:              10,00%
         2. Hình thức chi trả: trực tiếp tại văn phòng Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình số 28 – 30 đường Điện Biên phủ, thành phố Quy Nhơn hoặc bằng chuyển khoản sau khi quý cổ đông đã gửi Giấy đề nghị nhận cổ tức theo các trường hợp sau:
            - Trường hợp cổ đông có tài khoản tại Ngân hàng bất kỳ;
            - Trường hợp cổ đông nhận bằng CMND/Hộ chiếu tại Ngân hàng đã thông báo.
     Ghi chú: thông tin trong Giấy đề nghị nhận cổ tức trùng với thông tin trong GCNSHCP.
        3. Ngày chốt danh sách chi trả: 30/4/2009
        4. Ngày thực hiện chi trả: từ ngày 25/5/2009.
        Cổ đông là cá nhân nhận cổ tức trực tiếp bằng tiền mặt mang theo: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (GCNSHCP); Giấy uỷ quyền nhận cổ tức (GUYNCT) được xác nhận của địa phương (nếu là người được uỷ quyền); Giấy tờ tuỳ thân ghi trên GCNSHCP hoặc GUYNCT. 

       Trân trọng thông báo!
                                                                                                                                    GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                      (Đã ký)
                                                                                                                            TRẦN XUÂN TOÀN

( DHP )
TIN LIÊN QUAN