SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Sản lượng điện tháng 4/2014

Ngày: 01/04/2014

Tháng 4/2014 nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 5,45 triệu kWh đạt 8,5% kế hoạch năm 2014. Doanh thu tiền điện thương phẩm là 6,65 tỉ đồng bằng 11% kế hoạch năm 2014.

( DHP )
TIN LIÊN QUAN