SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Sản lượng điện tháng 5/2014

Ngày: 01/05/2014

Tháng 5/2014 nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 4,64 triệu kWh đạt 7,55% kế hoạch năm 2014. Doanh thu tiền điện thương phẩm là 5,35 tỉ đồng bằng 9.57% kế hoạch năm 2014.

( DHP )
TIN LIÊN QUAN