THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
KẾT QUA PHIÊN HỌP ĐHCĐ 2017

Ngày: 17/04/2017

 BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

 

                Lúc 8h00, tại khách sạn Hải Âu, thành phố Quy Nhơn  công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình đã khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

                Đến dự Phiên họp có 62 Cổ đông/Đại diện được ủy quyến, sở hữu 6.182.079 cổ phần, chiếm tỉ lệ 75,1% số cổ phần Công ty đã phát hành, cùng nhiều Vị khách mời.
 
               
 
                 Trong Phiên họp HĐQT, BKS, BGĐ đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và đề xuất phương hướng hoạt động năm 2017. Phiên họp đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Công ty. Cuối Phiên họp, 100% Cổ đông/Đại diện được ủy quyền đã biểu quyết thông qua toàn bộ các báo cáo, các tờ trình tại phiên họp.
                Phiên họp bế mạc thành công lúc 11h30 cùng ngày.
                Công ty xin công bố Biên bản, Nghị quyết Phiên họp. Bấm vào dưới đây để xem các văn bản chi tiết.
( DHP )
TIN LIÊN QUAN