THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
Thông báo hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày: 20/03/2020

   THÔNG BÁO HOÃN

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020       

   Do tình hình dịch COVID19 tại Việt Nam và theo khuyến cáo của Bộ y tế, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo hoãn, chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào thời điểm dự kiến trước đó là 17/04/2020.

  Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được thực hiện vào một thời điểm thích hợp hơn và sẽ thông báo đến toàn thể qúy cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Chi tiết xem file đính kèm

( DHP )
TIN LIÊN QUAN