THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
TB mới về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày: 28/03/2023

               Ngày 22/03/2022, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra quyết định số 11/2023/QĐ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Nay Công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết : 

    Chi tiết xem file đính kèm

( DHP )
TIN LIÊN QUAN