THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
Thông báo mới về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày: 22/04/2020

                                                                               THÔNG BÁO

                                              V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020


         Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

        Thời gian : 8h00 ngày 22/06/2020
        Địa điểm dự kiến : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

       Chi tiết xem file đính kèm

( DHP )
TIN LIÊN QUAN