THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
TB mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ năm 2015

Ngày: 20/04/2015

                                                                                               THÔNG BÁO
                                                  V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

          Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

        Thời gian : 8h ngày 08/05/2015
        Địa điểm : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

Chi tiết xem các file đính kèm theo

( DHP )
TIN LIÊN QUAN