THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
Thông báo ĐHCĐ 2013

Ngày: 18/04/2013

                                                                                        THÔNG BÁO
                                           V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
        
         Thời gian : 8h ngày 18/04/2013
         Địa điểm : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

Chi tiết  xem file đính kèm theo
Giấy xác nhận dự ĐHCD 2013
Giấy ủy quyền cá nhân dự ĐHCĐ 2013
Giấy ủy quyền tập thể dự ĐHCĐ 2013
 

( DHP )
TIN LIÊN QUAN