THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
TB kết quả ĐHĐCĐ năm 2015

Ngày: 11/05/2015

            Ngày 08/05/2015, tại khách sạn Hải Âu, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định công ty cổ phần Thủy điện Định Bình tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 . Tham dự Đại hội có 52 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 6.534.286 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,40%. 

 

 


           Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhiều nội dung quan trọng quyết định kế hoạch công tác của Công ty. Đại hội đã thông qua biên bản cùng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 như file đính kèm dưới đây:

- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2015

- Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN