THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
Thông báo mời họp ĐHCĐTN 2017

Ngày: 31/03/2017

 THÔNG BÁO
                                                  V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

         Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

        Thời gian : 8h ngày 15/04/2017
        Địa điểm : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

Chi tiết xem các file đính kèm theo
 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN