THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày: 04/03/2023

               Ngày 03/03/2023, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra quyết định số 08/2023/QĐ-HĐQT  về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Nay Công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết

        Chi tiết xem file đính kèm

( DHP )
TIN LIÊN QUAN