THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
Thông báo & Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày: 26/03/2021

THÔNG BÁO

                                              V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


         Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

        Thời gian : 8h ngày 19/04/2021

        Địa điểm dự kiến : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

        Ngày đăng ký cuối cùng : 31/03/2021 

       Chi tiết xem file đính kèm

( DHP )
TIN LIÊN QUAN