THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2008

Ngày: 01/06/2008

Ngày 29/5/2008 đã thông qua Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2008 công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình

(Tải tài liệu đính kèm)

( DHP )
TIN LIÊN QUAN