THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
TB mời họp ĐHĐCĐ năm 2014

Ngày: 18/04/2014

                                                                                              THÔNG BÁO
                                                  V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

          Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

        Thời gian : 8h ngày 18/04/2014
        Địa điểm : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

Chi tiết  xem file đính kèm theo
Thông báo mời họp ĐHCĐ 2014
Giấy xác nhận dự ĐHCĐ 2014
Giấy ủy quyền cá nhân dự ĐHCĐ 2014
Giấy ủy quyền tập thể dự ĐHCĐ 2014
 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN