THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

Ngày: 29/03/2016

                                                                                           THÔNG BÁO
                                                  V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

         Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

        Thời gian : 8h ngày 16/04/2016
        Địa điểm : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

Chi tiết xem các file đính kèm theo

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN