THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Thông tin về việc thay đổi cá nhân là cổ đông lớn của công ty

Ngày: 29/01/2019

  Ngày 25/01/2019, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình có nhận được Báo cáo về việc bà Nguyễn Thị An Ly không còn là cổ đông lớn của Công ty.

 Chi tiết xem file đính kèm

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN