THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
CTCP Xây dựng 47 - CĐL đã bán 1.452.000 cp, không còn là CĐL từ 15.9.2017

Ngày: 02/10/2017

 CTCP Xây dựng 47 - CĐL đã bán 1.452.000 cp, không còn là CĐL từ 15.9.2017

XEM TẠI ĐÂY

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN