THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Thông tin về cá nhân nắm giữ từ 5% số cổ phiếu của công ty

Ngày: 23/10/2018

  Ngày 22/10/2018, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình có nhận được Báo cáo về việc bà Nguyễn Thị An Ly trở thành cổ đông nắm giữ hơn 5% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN