THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày: 12/07/2017

THÔNG BÁO     

V/v: Giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

      Ngày 07/07/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã cấp Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 508/QĐ-SGDHN cho Công ty với mã chứng khoán là TDB.

       Sau đó, ngày 12/07/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra thông báo số 894/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty với mã cổ phiếu là TDB vào ngày 19/07/2017 và giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 32.000 VNĐ.

 Chi tiết xem file đính kèm : 

   - Quyết định số 508/QĐ-SGDHN

   - TB số 894/TB-SGDHN

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN