THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Thông báo chốt DSCĐ để đăng ký trên sàn giao dịch UPCoM

Ngày: 19/12/2016

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

       Thực hiện quyết định số 13/2016/QĐ-HĐQT của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên thị trường UPCoM, Công ty xin thông báo đến quý cổ đông về việc này như sau :

     Chi tiết xem file đính kèm

 

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN