CÔNG BỐ THÔNG TIN
Thông báo về việc nhận đơn xin từ chức thành viên HĐQT,Giám đốc của ông Trần Xuân Toàn

Ngày: 18/04/2023

     Ngày 18/04/2023, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã nhận được đơn xin từ chức thành viên HĐQT, xin từ chức Giám đốc của ông Trần Xuân Toàn lập ngày 17/04/2023. Nay xin công bố để quý cổ đông được biết .

Chi tiết xem file đính kèm

 

 

( DHP )
TIN LIÊN QUAN